Is een verbod op stroombanden bij honden wel of niet hondvriendelijk?

Onlangs (april 2019) werd op het nieuws aangekondigd dat de minister van landbouw, Mevrouw Carola Schouten voornemens is per 1-7-2020 het gebruik van stroombanden te verbieden.

De reden die de minister opgeeft om de stroombanden te verbieden zijn:

 1.  Het levert een trauma voor de hond op….
  (wie heeft dat onderzocht en hoe is dat onderzoek dan uitgevoerd? Of heeft de regering het zoveelste wetenschappelijke onderzoeksrapport aangepast?)
  en:
 2. We hebben nu zoveel andere nieuwe technieken om de honden goed op te voeden. Dit is allemaal niet meer nodig.
  (Welke technieken zijn dat dan, afgezien van het muilkorven en veelvuldig drogeren en afmaken van honden?)
  en:
 3. Het mag wel gebruikt blijven worden voor een beperkte groep honden die voor de overheid wordt ingezet.
  (dus professionele hondengeleiders kunnen niet zonder stroomband, maar de “gewone” mens wel?)
  en:
 4. We zijn daarmee het 6e land in de EU dat dit verbod instelt
  (prachtig hoor, zijn we ook hierin blinde volgers geworden van een bepaalde groep? Er zijn in die landen negatieve gevolgen van deze maatregel, zoals een verbod op doorreizen van honden, een gebod op muilkorven van honden, nog meer honden die afgemaakt worden, daar hoor je de minister niet over, dan gaan we daar ook volger in worden! We worden het 6e land, en uit hoeveel landen bestaat de EU in totaal?)

Landelijk heeft dit nu al tot vele protestreacties geleid. Ook wij van Aloysa betreuren dit voornemen.

Middels een petitie op onze website kan je jouw stem hierin ook geven.
En vraag ook mensen in je omgeving dit te ondertekenen, elke stem is waardevol!!
Als je het met ons eens bent dat dit verbod er niet moet komen

klik dan hier om de petitie te ondertekenen

En waarom dan, zijn wij dan zo enthousiast over de stroombanden? Ja….en Nee…

Wij zijn vóór gebruik van de Stroomband omdat wij tegen de doodstraf voor honden zijn

Het verbieden van stroombanden is niet hondvriendelijk, al lijkt dat oppervlakkig gezien wel zo.

Als een stroomband in bepaalde gevallen het leven van een aantal honden (en daarmee het welzijn van het hele gezin niet te vergeten) kan redden, dan is dit het altijd waard om in te zetten!
Het betreft weliswaar maar een minderheid van de honden, maar ook die zijn het waard hun leven te leven, en ook dit zijn geen valse rothonden!
Moord op honden wegens het niet mogen inzetten van middelen die dit kunnen voorkomen is niet te rechtvaardigen!

Zoals alles moet je van een bepaald hulpmiddel de voors en tegens tegen elkaar afwegen. Dan pas kan je een weloverwogen en solide beslissing nemen. Het is zonneklaar dat in dit voornemen niet de essentie van het correcte gebruik van deze apparaten is meegenomen.

Allereerst kan ik zeggen, en dat zal iedereen die (langer) bij ons op les is geweest kunnen bevestigen, is het corrigeren met een stroomband bij ons een hoogst zelden toegepaste methode.

Bij verreweg de meeste honden kom je met de gewone corrigeermiddelen tot een goed resultaat. Zeker als je vanaf pup je grenzen al heel duidelijk en vooral consequent aangeeft dan is dat gewoon genoeg voor jou en je hond om samen heerlijk te kunnen leven.

Maar er zijn uitzonderingen. Daar wordt nu met deze beslissing overheen gewalst!

Wat zijn dan die uitzonderingen….? Ik geef twee recente voorbeelden:

Voorbeeld 1

We kregen iemand op les die in het eerste levensjaar van de hond bepaalde omstandigheden op haar pad kreeg, waardoor zij haar hond in die (zo belangrijke) periode niet goed kon opvoeden.
Deze hond werd groot en beresterk, hij was haar letterlijk boven het hoofd gegroeid.

Na het inzetten van de Heropvoeding waren er wel verbeteringen, maar niet voldoende.
Het uitlaten bleef een dagelijks terugkerend drama.
Bij elke hond die ze tegenkwamen was het letterlijk een touwtrekpartij, wie is de sterkste aan de lijn…
De dame in kwestie, die minder weegt dan haar hond, legde het bijkans af.
Het was en bleef een behoorlijke risicofactor.
Na overleg besloten we gezamenlijk de TT (teletact, zoals stroombanden officieel heten) in te zetten.
We hebben de band bij deze hond slechts 3 keer!! hoeven te gebruiken.
De (buur)hond, waar deze krachtpatser eerder een eeuwig fanatiek conflict mee had, loopt nu samen met haar bazin gezellig mee, zonder dat meneer daar ook nog maar een grom bij geeft, en ook het de baas alle kanten op sleuren is geen onderdeel meer van het uitlaten.
De hele spanning is bij de hond weg!
Dit is dus exact het omgekeerde effect van wat de minister beweert dat er gebeurt!
Het effect ervan hangt dus geheel af van hoe, wanneer en bij welke hond je het middel gebruikt.
Ook de andere honden in de buurt, de katten in de omgeving, hij maakt er zich niet meer druk om.
Het uitlaten, en dat doe je toch zo’n 3 x elke dag weer opnieuw, 7 dagen per week, is nu voor bazin en hond een relaxed feestje.
Dit alles dank zij 3 x  een druk op de knop….

Om de petitie te tekenen klik hier

Voorbeeld 2

Een andere cursist was met haar hond eerst ergens anders op een “alleen beloningscursus” geweest.
Daar is de bazin weggestuurd, want haar hond zorgde voor teveel onrust in de groep.
Uiteindelijk kwam ze bij ons, maar toen was de hond al ca. 2  jaar oud, oersterk, super ongevoelig en daarbij heel zelfverzekerd en dominant. Bij hem werkte de gewone manier van corrigeren en regels toepassen ook bij lange na niet voldoende.
Hij rukte zich toch af en toe los. Dat betekende achter wild en vee aan jagen.
Uiteraard is dat niet veilig en dus niet vol te houden.
Ook deze krachtpatser van ca. 55 kg hebben we uiteindelijk met de TT gecorrigeerd.
Ook met deze hond was het snel opgelost, en we zeggen nu dat we dit eerder hadden moeten doen.

Nog even de redenen van de minister om het verbod in te stellen:

 1. Het levert een trauma voor de hond op….lees de praktijk voorbeelden hierboven
 2. We hebben nu zoveel andere technieken om de honden goed op te voeden, Het is daarom nu allemaal niet meer nodig. die bij heel veel honden niet werken, zie voorbeeld 2
 3. Het mag wel gebruikt blijven worden voor een beperkte groep honden die voor de overheid wordt ingezet. En deze mensen zijn dé professionals…..?
 4. We zijn daarmee het 6e land in de EU dat dit verbod instelt. Ja, en??, waaruit blijkt dat dit een pluspunt is? En hoeveel landen hebben het dan dus niet ingesteld! Het lijkt meer op een kettingreactie om ergens bij te blijven horen als je het goed bekijkt.

En, eh, O ja, het mag wel gebruikt blijven worden voor een beperkte groep honden die voor de overheid worden ingezet…..??

Als de ”nieuwe” trainingsmethoden dan zo goed zijn
als ze zeggen dat ze zijn, dan zou dat toch voor die groep/groepen ook niet nodig zijn, dan kunnen die toch ook met die geweldige nieuwe methoden en inzichten worden afgericht?
– Helemaal als je je realiseert dat deze groep mensen nota bene
beroepsmatig met honden werkt.
Dit in tegenstelling tot mensen die hun hond als gezinshond houden, waarbij het heel begrijpelijk is dat er fouten in de opvoeding gemaakt worden.
Of maakt het bij die honden niet uit of ze er wel of geen trauma aan overhouden…want dat is toch wat de minister zegt dat het resultaat van het gebruik ervan is?
Of hebben we opeens twee soorten honden? De lastige honden vind je bij het werk voor de overheid, en de lieve makke schapen vind je in de huishoudens….?? (maar we hebben het hier over de pittige honden, en niet over makke schapen, geachte minister!)

De TT levert voor de hond een trauma op, waar of niet waar?

Het kan natuurlijk bij verkeerd gebruik, zoals slechte timing en verkeerde dosering van de stroomsterkte, een overmatige stress bij de hond veroorzaken. Het is daarom wel wenselijk dat mensen die dit apparaat (denken te) moeten gebruiken dit niet zelf gaan uitdokteren.
Het advies  om hier hulp bij in te roepen van een professionele deskundige, die veel ervaring heeft met het corrigeren van ongewenst gedrag en weet welk middel nodig is om het gedragsprobleem op te lossen,  zou zeker nuttig zijn, eventueel samen met een uitgebreide uitleg vooraf bij de verkoop van een dergelijk apparaat daarbij is zeer wenselijk als deze al aan particulieren wordt verkocht.

Dit mag echter nooit een reden zijn om een verbod in te stellen.
Het is wel een reden om meer informatie en correcte en vooral eerlijke kennis over honden opvoeden en het gebruik van de stroomband te verspreiden onder (potentiële) hondenbezitters.

Om de petitie te tekenen klik hier

Bij ons is het standaard dat als je een hond hebt waarbij we (uiteraard na overleg) de TT gaan inzetten, de baas eerst zelf moet voelen wat de hond ervaart als je op “de knop” drukt. Je merkt dan eerst zelf, dat het niet meer is dan het effect dat je hebt bij het vasthouden van schrikdraad. Voor de pittige honden, waar we het met het inzetten van een TT over hebben, levert dat dus geen trauma op. Het moet natuurlijk wel opleveren, dat hij ervan onder de indruk raakt, anders schiet je je doel voorbij.

Over het algemeen zijn heel veel problemen op te lossen door anders met je hond om te (leren) gaan. Ook dit blijft maatwerk, elke hond en elke situatie is immers weer anders.

Maar bij die honden waar dat dan toch niet (meer) bij lukt is de TT  dé uitkomst!

Bij het 2e bovenstaand voorbeeld van de hond waar wij de TT ingezet hebben, heeft de bazin met haar hond de puppycursus en andere cursussen gedaan bij een paar verschillende hondenscholen. Deze waren allemaal op alleen het beloningssysteem gericht, niet met op het karakter van de hond aangepaste opvoedingstechnieken. Hierdoor heeft de hond zijn dominantie ten volle kunnen ontwikkelen.
Zij is ook nog eens naar een gedragsdeskundige geweest (ook van de beloningsgerichte methode) die haar, terwijl de hond nog net pup (4 maanden oud) was, vertelde dat ze toch ook aan afmaken moest denken, want hij was wel erg dominant….(heel raar, want dominantie bestaat toch niet meer……???)
Deze hond leeft nu gewoon nog, en iedereen is blij met hem. En de hond is ook blij. Ook nu, na het inzetten van de TT.
Voor het eerst in lange tijd kan hij veilig loslopen. Hij heeft nu de tijd van zijn leven, en houdt goed contact met zijn bazin, waar hij ook is!!

Deze hond, en de vele andere honden met soortgelijke problemen, laat je met deze maatregel letterlijk in de steek.
De bazen kunnen met al die problemen niet met hun hond blijven leven.
En de maatschappij wil meer veiligheid.
En waar kan je een hond met dit soort problemen dan wel onderbrengen?
Nee, precies, jij wilt die hond ook niet overnemen toch?
Maar moet hij daarom dood, of worden gedrogeerd, zoals tegenwoordig in de mode is?
NB Drogeren is de onzichtbare vorm van (moderne) dierenmishandeling ….die dan kennelijk wettelijk wel toegestaan is en blijft? ondanks de mogelijk blijvende gevolgen voor mens en dier die dat met zich meebrengt.

Goed om te weten:
Alles bij elkaar hebben wij amper 2 promille van de vele duizenden honden die er in de loop van de jaren bij ons zijn geweest, geadviseerd om met de TT te corrigeren. Bij de vele andere honden was dat niet nodig of niet wenselijk.
Deze honden – en niet te vergeten de bazen en de gezinnen – hebben daarna heerlijk met elkaar verder kunnen leven.

De gevolgen van dit verbod zullen zijn:

Nog meer honden met een muilkorf(plicht) , dit is zeker niet hondvriendelijk
Nog meer honden die niet betrouwbaar zijn en voor bijtincidenten zullen zorgen in onze  maatschappij
Nog meer honden en rassen die in nog meer landen niet meer welkom zullen zijn
.
(wordt dit ook een te volgen trend voor de minister? “Wij zijn hiermee het 6e EU land waar je niet meer met je hond in of door mag reizen?”)
Nog meer honden naar het asiel (voor zover ze daar opgenomen worden, want dat is ook ingeperkt)
nog meer honden die aan de drogeermiddelen zoals prozac en ritalin, CBD enz. gezet worden
Nog meer honden die afgemaakt worden (en er zijn er al zoveel)

En waarom?

 • Omdat een aantal mensen het zo zielig vindt om even op een knopje van een vernuftig apparaat te drukken, ook als dat levensreddend is.
 • Omdat het drogeren van honden een winstgevend beleid is voor bepaalde groepen.
 • Dat laatste spuitje bij de dierenarts, nee, dat zie je niet, dat vindt plaats achter gesloten deuren… en dan kan/moet je ook nog medelijden hebben met de bazen,: Hij was toch zo lief, maar ja, we kregen het er niet uit…en zo kon het niet verder meer…
  en  de “deskundigen” die tegen (meestal alle vormen van) corrigeren zijn, zeggen: “Ach, jammer hè, er was niets aan te doen, sterkte met je verlies hoor!”

Het is goed je te realiseren dat het hier praktisch altijd gaat om jonge, gezonde en sterke dieren.
– Die wij niet aankunnen.
– Die wij kennelijk niet aan willen kunnen.
– Dan maar dood dus….?

In het belang van het welzijn van en voor honden, ook al is dat een minderheid, vragen wij je namens deze groep honden, en hun mensenroedel, teken de petitie ook!

PS Nogmaals: vergeet niet mensen in je omgeving te vragen om ook te tekenen!!

Namens de door het inzetten van de TT niet afgemaakte honden: Bedankt!

Om de petitie te tekenen klik hier

Je kunt hieronder ook je reactie achterlaten, misschien heb je er zelf een ervaring mee?