Gedragsproblemen

Mensen hebben naar elkaar toe een andere manier van communiceren dan honden onderling hebben. Ieder handelt vanuit zijn eigen communicatie systeem. Dat betekent dat er zo nu en dan onbegrip is over elkaars houding en actie.

Dat kan natuurlijk af en toe flinke stress veroorzaken, zowel bij mens als hond. Het kan ook tot agressie leiden (ook bij mens en dier).

We hebben hiervoor maar één oplossing: mensen die een hond hebben, leren de hondentaal. Mensen kunnen zich wel in honden verdiepen, en dit dan vervolgens nabootsen, maar hoe slim honden ook kunnen zijn, zij kunnen zich niet in ons mensen verplaatsen.

Een groot deel van ongewenst gedrag bij honden komt dus door de miscommunicatie. Natuurlijk zijn er ook weleens andere oorzaken, bijvoorbeeld als de hond ziek is, pijn heeft, of als de hond ergens een nare ervaring heeft opgedaan.

Overigens gaan wij er bij alle oplossingen vanuit dat het een gezonde hond betreft. Als dat niet zo is, dient eerst gezorgd te worden voor een behandeling van het gezondheidsprobleem