Trainingsmethode

Wij leren je om je hond duidelijkheid te bieden en je grenzen aan te geven.  Hoe dat bij jouw hond  moet kan wel heel anders zijn dan bijvoorbeeld bij de hond van je buren, zelfs als het twee honden van hetzelfde ras zijn.

Op welke wijze een hond opgevoed moet worden, hangt af van de hond zelf.
Belonen vind je waarschijnlijk het leukst om te doen.
Maar corrigeren* zal op zijn tijd bij de meeste honden net zo goed nodig zijn als belonen.
Een sliplijntje of -ketting kan daar een hulpmiddel bij zijn.
Dit is niet bij elke hond nodig. We kijken naar de hond en geven dus elke baas per hond een ander advies hierin. Het is namelijk onmogelijk om voor elke hond dezelfde adviezen te geven, daarvoor verschillen de honden onderling teveel van elkaar.

*Corrigeren betekent: rechtzetten, verbeteren, herstellen, aanpassen én: berispen, afstraffen.

Wat vaak onderbelicht wordt, is dat je houding naar je hond zo veel invloed heeft op het gedrag van je hond.
Je geeft daarmee al veel signalen naar je hond.
Als je je daar bewust van wordt en er goed gebruik van kunt maken is er al veel bereikt.
In onze lessen is dit een terugkerend onderwerp, omdat het op eenvoudige wijze al zoveel positieve effecten geeft.