Opvoeden oud

Aandachteisende methode

Je kunt natuurlijk alles vriendelijk vragen aan je hond, maar de kans is dan heel groot dat hij het niet doet als hij geen zin heeft. En dat mag dan ook, want een vraag laat die ruimte…. Als je liever wilt dat je van je hond op aan kunt, zul je regels moeten geven en eisen gaan stellen.

Heel belangrijk is het dat je naar je hond toe, in het uitvoeren van alle regeltjes, heel consequent leert te zijn. Pas dan ben je duidelijk naar je hond en gaat hij je begrijpen. Het betekent dat je vrijblijvende houding naar de hond aangepast moet worden. Gewoon een commando geven en ervoor zorgen dat hij het ook gaat opvolgen.

Dit vraagt van de baas wel een andere houding en alle veranderingen gaan niet vanzelf. In de theorielessen leggen we je uit hoe je dat moet aanpakken.

Wat we in feite doen is de hondenregels, dus de manieren die honden naar elkaar toe hebben, zelf gebruiken in onze communicatie met onze honden.

Zoals je kunt zien op bijvoorbeeld uitlaatgebieden, corrigeren honden elkaar als de rangen niet duidelijk zijn. De ranghogere hond eist van de ranglagere dat hij zijn gedrag naar hem toe aanpast.

Als de zaken dan weer op orde zijn, kunnen ze weer “als vrienden” verder. Als vrienden, ja, maar niet als gelijken in rang.

Op deze wijze is de structuur weer terug en is alles tussen de honden weer duidelijk. Duidelijk, dat is waar wij voor staan, ook naar jou als hondenliefhebber.

Hondenmotivatie

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen honden en mensen, bijvoorbeeld dat ze leven in een gezin/roedel structuur en dat ze daarbinnen sociaal zijn naar elkaar. Nou is de uitvoering van dat sociaal gedrag bij honden wel anders dan bij mensen, en dit is één van de dingen die herhaaldelijk misverstanden tussen mens/hond veroorzaakt.. Honden hebben nou eenmaal een andere gedragscode.

Al hun gedrag vindt zijn oorsprong in de manier waarop zij in de natuur zouden leven en overleven. Gelukkig voor ons zijn ze in staat zich aan te passen aan onze cultuur, maar om dat in goede banen te leiden, daar moet je wel wat voor doen (en laten) en weten.

Een artikel over de ‘De slipketting’ uit Hondenmanieren

Steeds meer mensen maken de keuze om te trainen op de ‘positieve manier’: een methode zonder dwang en fysieke correcties. Toch moeten we constateren dat de slipketting nog steeds niet uit het straatbeeld is verdwenen. Karin Ooms is eigenaresse van Hondenschool Aloysa, zij is een van die mensen die nog steeds bewust kiest voor het trainen met de slipketting. Aan haar de vraag:’Waarom?’

Karin Ooms legt uit:

Slipkettingen worden door ons nog steeds en met veel succes gebruikt. Waarom wij niet overgestapt zijn op een ‘moderne en hondvriendelijke’ positieve trainingsmethode zoals de clickermethode? Modern wil niet automatisch zeggen ‘beter’ en de term ‘hondvriendelijk’ kun je ook anders uitleggen. Als een methode voor de hond niet duidelijk is, is dat nooit hondvriendelijk!
Twee delen

In feite is de clickertraining geen hele methode, maar een deel ervan, het is een beloningssysteem. Het ander deel, het corrigeren, mist de hond hierin.

Een pupje in een nest, 3,5 week oud, schattig om te zien, werd door zijn lieve en zorgzame moeder keihard in het nekvel gebeten, toen hij probeerde mee te eten uit de voerbak. zijn zusje kreeg net zo’n behandeling toen zij wat later haar tandjes in het oor van moeder zette. Beide hebben lang zitten krijsen, wat moeder totaal negeerde. Beide hebben hun gedrag niet herhaald, de boodschap was in een keer duidelijk zonder dat de pups hierna bang voor hun moeder waren. Dit maakt duidelijk hoe honden dit soort dingen zelf aanpakken. Honden, die van wolven afstammen, hebben een rangorde, die door de roedelleden wordt geëerbiedigd. Zo niet, dan volgt een stevige correctie, een beet in de nek.

Volgens de positieve trainingsmethode wordt het corrigeren niet toegepast. Argumenten daarvoor zijn onder andere: het moet altijd leuk zijn voor de hond en de hond mag geen stress ervaren. De slipketting ‘methode’ zou de andere helft ervan kunnen zijn want dat is ook maar een deel. Vanzelfsprekend belonen wij ook en wordt bij het aanleren de slipketting niet gebruikt!

Rechten en Plichten

Eerst de vragen: hoe kijk je naar een hond, wat verwacht je van een hond en wat denk je dat je redelijkerwijs van een hond mag/moet/kan verlangen. Mijn beeld is dat van een goed opgevoede hond die minimaal de basiszaken van zijn baas heeft geleerd: niet trekken en uitvallen aan de lijn, komen als hij wordt geroepen, geen (over)last en zeker geen gevaar voor de omgeving veroorzaakt. Mij maakt het niet uit met welke methode iemand dat zijn hond leert, als het maar wel zodanig wordt geleerd dat de hond dat altijd en onder alle omstandigheden (ook als er een kat of konijn voorbij komt) doet. Hij moet het dus, ook als het moeilijk is. Excuses als ‘het is nu eenmaal een jachtdier’ tellen niet. Bovenstaande geeft aan dat zowel de baas als hond rechten en plichten hebben, waarbij het de plicht van de baas is ervoor te zorgen dat zijn hond aan zijn plichten kan voldoen.

Om verantwoord met je hond om te gaan, moet je kennis over honden op doen. Wij geven dus iedere les, voorafgaand aan de praktijktraining, theorieles. Wat is de motivatie van de hond? Hoe is zijn afstamming, hoe leert hij en hoe leert hij af. Wij vinden het belangrijk om honden goed te observeren en hun regels dan na te bootsen.

Stress

Goed met je hond omgaan, betekent niet alleen lief zijn tegen je hond, maar vooral objectief zijn. Een correctie moet niet gegeven worden uit emotie, omdat je hond al tien keer uitgevallen is, of omdat je al een kwartier staat te roepen. Bedenk dat je dan al heel lang het signaal aan je hond hebt gegeven dat hij dat dus mag. Dan opeens corrigeren is inconsequent en het is niet duidelijk voor de hond wat er niet goed is. Achter het opvoeden met een slipketting schuilt een filosofie en deze moet natuurlijk met kennis en inzicht worden toegepast. Onterecht corrigeren is net zo erg als onterecht niet corrigeren. Onterecht belonen is minstens net zo erg. Het leid tot onbegrip en stress bij de hond. Het fysiek corrigeren van honden zou leiden tot stress bij honden. Ja, dat kan. Maar het niet corrigeren ook! Bedenk dat stress bij alle dieren voor komt en een volkomen natuurlijk gebeuren is. Een leven zonder stress bestaat niet. Een hond die duidelijke regels krijgt, weet waar hij aan toe is en heeft dus het minste last van stress. Overigens hebben honden onderling ook stress. Een hond wordt niet bang van zijn baas als die hem corrigeert. Hij wordt bang door onterecht corrigeren en belonen. Erg belangrijk is ook het tijdstip van corrigeren en belonen, de hond moet het wel kunnen associeren met zijn gedrag. Als de baas zich weet aan te passen aan zijn hond, dus honds tegen zijn hond is, dan krijg je een blije hond met respect voor zijn baas, die met veel plezier opdrachten uitvoert en met een gerust hart kan loslopen.

Pijnprikkel

De slipketting is een geweldig correctiemiddel. Als de hond een slipketting (in de juiste maat en dikte) om heeft, wordt hij alleen maar gebruikt als het gedrag van de hond dit vereist. In de andere gevallen wordt hij als het ware als halsband gebruikt.
Deze correctie, die de nekbeet imiteert, geeft de hond een pijnprikkel. Deze is echter niet te vergelijken met onze pijnbeleving. Ten eerste hebben honden een hogere pijngrens, ten tweede hebben ze een andere anatomie en fysiologie. Ik werk nu veertien jaar professioneel met honden en er heeft nog geen enkele hond schade opgelopen door de slipketting! Er zijn wel regelmatig bazen die schade hebben opgelopen door hun hond. Voorbeelden zijn bijtwonden en een verbrijzelde knie, gebroken heupen en benen door het ondersteboven lopen en trekken van hun hond.

Hart voor de hond, hard voor de baas

De ‘hondvriendelijke’ methode is eigenlijk meer een ‘mensvriendelijke’ methode. Mensen vinden het niet leuk om hun hond te corrigeren, om consequent te zijn. Honden corrigeren elkaar en hun ‘bazen’ als ze de dominanten zijn. Zij aarzelen daar niet bij en hebben er ook geen spijt van. Ze doen gewoon wat nodig is.
De verwachtingen die mensen hebben over het gedrag van honden of van een aantal hondenrassen, is niet realistisch. Een hond ziet er bijvoorbeeld lief, aandoenlijk en grappig uit, maar dat is niet wat er in zit! Hij is oorspronkelijk geboren om te overleven in een groep waarin elk individu voor zijn plaats moet vechten, waarin hij moet jagen en verdedigen. Om deze redenen heeft hij een andere belevenis van de mens. Om het karakter en de natuur van honden op realistische wijze te onderkennen en ze vervolgens op die wijze op te voeden, getuigt van respect voor het wezen hond.


Hoi allemaal. Wil graag hier een reactie plaatsen op de hondenmanieren van jan 2008,vond het goed dat er ook aan Karin de mogelijkheid werd gegeven om de methode van Aloysa uit een te zetten. Ben blij dat ook dat geluid eens een keer de mogelijkheid krijgt om in de bladen gehoord te worden. Ik heb zelf jaren lang bij Aloysa getraind en daar veel geleerd van Karin en Richard. Nadat ik daar gestopt ben heb ik diverse cursussen gevolgd op hondengebied. o.a instructeurs opleiding. En ook om ervaring op te doen les gegeven bij verschillende hondenscholen, die met verschillende methoden les gaven. Bij die verschillende hondenscholen en cursussen ben ik echter geen methode tegen gekomen waardoor de honden het niveau van gehoorzaamheid hadden als ik bij Aloysa gezien heb. Ik ben helaas ook veel onbegrip tegen gekomen(zwart/wit) over mijn manier van denken over corrigeren en opvoeden van honden. Maar ben wel overal waar ik kwam bevestigd in mijn mening dat alleen een zachte hand niet werkt. En dat blijkt uit het feit dat ik ervaren heb dat over het algemeen honden die op een juiste manier met de slipketting getraind zijn beter luisteren dan honden die met andere methodes getraind zijn. Ook het corrigeren van door ons niet gewenst gedrag, zoals als trekken gaat gewoon sneller met een slipketting.Ik ben ook naar dat seminair van Bart Bellon(de Belgische trainer met stroom).En deze heeft voor een groot gedeelte dezelfde filosofie, en stelt o.a. dat als een hond hoog in drift zit, bijv. bij het najagen van een ree,dat dan een balletje brokje of clicker niet werk, en volgens zijn filosofie een stroomcorrectie wel.Ik denk dat je dit ook kunt doorschuiven naar de slipketting. Bellon stelde ook dat je met fysieke correcties sneller een resultaat haalt dan met bijv. voer of clicker, en dan ook nog eens stabieler en onder alle omstandigheden. Al met al gelukkig dus ook voldoende geluiden van mensen die een andere mening hebben over hondenopvoeding.

Groetjes Pieter, 19-01-2008 om 16:06

Trainingsmethode

Allereerst maken wij een verschil tussen opvoeden en trainen. Trainen kan wel een mooi hulpmiddel bij opvoeden zijn. Bij trainen maken we weer een verschil. Nieuwe dingen aanleren, en reeds geleerde opdrachten geven. Bij het aanleren van nieuwe dingen wordt er nooit gecorrigeerd.

Zoals al eerder op deze site vermeld, is er niet zoiets als “de methode”. Als we daar een naam aan moeten verbinden, dan is onze methode in ieder geval eisend…aandachteisend, ook wel traditioneel. Net zo traditioneel als de honden daarin zelf zijn.

Wij gebruiken soms ook een voertje of een speeltje om de hond te belonen. Het zit voornamelijk in het wanneer, hoe, bij welke hond, in welke situatie en waarom. En met mate, geen zakken vol voer of ballen.

Op welke wijze een hond opgevoed wordt, hangt af van de hond zelf. Corrigeren zal bij de meeste honden net zo goed nodig zijn als belonen. Bij de ene hond meer en pittiger dan bij de andere. Ook bij ons trainen er mensen met hun hond, zonder dat zij een slipketting gebruiken. Soms omdat het bij die hond niet nodig is, soms omdat de hondenbaas het liever anders doet, en dat mag. Want het is jouw hond, dus het is altijd jouw beslissing wat je wilt. Een slipketting is maar één manier van corrigeren (zie het artikel slipketting van ons).

*Corrigeren betekent: rechtzetten, verbeteren, herstellen, aanpassen én berispen, afstraffen.

Wat vaak een beetje onderbelicht wordt, is dat je eigen houding naar je hond zo veel invloed heeft op het gedrag van je hond. Je geeft daarmee signalen naar je hond. Als je je daar bewust van wordt en er goed gebruik van kunt maken is er al veel bereikt. In onze lessen is dit een terugkerend onderwerp, omdat het op eenvoudige wijze al zoveel resultaat geeft.

Cesar Millan

Op dit moment is Cesar Millan, ook wel de Dog Whisperer genoemd, erg populair op TV. Ook Cesar maakt gebruik van de lichaamstaal van hond en baas. Je ziet niet het hele traject op TV, maar je krijgt wel een aardige indruk van de problemen, waardoor ze zijn ontstaan en hoe ze weer zijn op te lossen.

Overigens is het niet altijd verstandig om het zonder begeleiding zelf toe te passen, Elke situatie is weer anders, en je hebt op TV ook niet alles gezien. De methode van Cesar en die van ons hebben zeker raakvlakken. Ook verschillen, zoals bijvoorbeeld de sissende geluiden, dat doen wij niet. Maar het principe, de grondgedachte is gelijk. ook bij Millan is het gedrag na de sessies geheel positief veranderd, en heeft structuur, consequent zijn en je regels waarmaken gezorgd voor een plezieriger leven met de hond.